Inspiratie bij floreren

blogpost image

“Iedere ontwikkeling is een toename aan zelfliefde”, - Adriaan Hoogendijk “Niemand kan zó perfect jouw leven vormgeven, als jijzelf! je kunt het, want je hebt de talenten ervoor.” - Adriaan Hoogendijk “Doe de dingen die de dingen die de meeste liefde in je wekken! - Adriaan Hoogendijk “De grootste levensmissie, ontstaat uit je diepste levenwond!” - Adriaan Hoogendijk. “Never do anything that isn't play.” Vrij vertaald: "Doe alles wat je doet met het plezier dat een kind beleeft aan het voeren van de eendjes” - Marshall Rosenberg, grondlegger van Geweldloze Communicatie.

“Wat ik in mijn leven wil is mededogen, een stroom tussen mijzelf en anderen, gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart.” -  Marshall Rosenberg

“Niet door de dingen die gebeuren raken mensen verontrust, maar door de wijze waarop ze ernaar kijken.” - Epictetus

“En alle arbeid is ledig, tenzij er liefde in woont: wanneer je met liefde arbeidt maak je een band met jezelf, met elkander en met God. (…) Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde.” - Kahlil Gibran

“Als het hart treurt om wat het heeft verloren, lacht de geest om wat het heeft gevonden.” - Soefi gezegde.

“Alles wat je vol liefde vrijlaat, zal voller van liefde terugkeren.” - Carla Pols

"Compassion is the living awareness that every act that I take, every expression, is an expression of my humanity. That means that, at any moment, we are always doing the best that we know how.” - Robert Gonzales, 

De herberg, door Rumi

"Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…….

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt 
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen."

Inspiratie tot persoonlijke groei, gebaseerd op een artikel uit: "Gezond leven: bepaal je koers”.

Koester je lijf, en groei op een gezonde bodem  

Iedereen wil geestelijk groeien. Wie zich enkel richt op spirituele groei gaat vaak zweven. En dat is juist niet de bedoeling, want geestelijke groei is aards, betogen deskundigen. Hoe kun je dan gezond groeien?

Veel mensen die persoonlijk willen groeien, beginnen vanuit ontevredenheid en houden zich met grootse denkbeelden bezig. Omdat ze daarbij vaak veel stappen overslaan, gaan ze zweven.

1. “Ploegen, met de handen in de aarde”

Groei begint met goed zorgen voor je gezondheid. Je huis aan kant houden, er zijn voor je gezin, iets goed doen voor een ander. "Denk klein en word groots!”

Wie wil groeien moet eerst een gezonde bodem creëren. Vergelijk het met een boom. Die kan zijn takken alleen tot de hemel laten reiken, wanneer het wortelstelsel onder de grond net zo groot en krachtig is als het deel boven de grond. Met de mens is het net zo. Je moet goed geaard zijn om geestelijk te kunnen groeien. Anders val je om.

Ineens krijgt spirituele groei een heel aards karakter, dat aansluit bij ons leven van alledag. De wereld die bestaat uit files, ruzie, haast, stress en slecht eten. Juist in die chaos schuilt ‘de weg naar verlichting’, zeggen deskundigen.

De eerste stap is om verbinding te maken met jezelf. Je loopt tegen grenzen op en ontdekt hoe je daarmee om kunt gaan. Een manier om te aarden, is letterlijk te aarden, tuinieren dus. Met de handen in de aarde maak je je eigen grond rijp voor geestelijke groei. Andere manieren zijn, je huis opruimen en schoonmaken bijvoorbeeld. 

2. "Eerst vrede sluiten, dan zaaien” Veel spirituele bewegingen blijven hangen in idealen. Het is de kunst om juist de verbinding te maken met het echte leven. Het communicatiemodel van 'Geweldloze Communicatie', geeft praktische handvatten om idealen te leven. 

Sommige mensen stellen spiritualiteit gelijk aan af en toe mediteren. Het wordt gebruikt als een vlucht uit de werkelijkheid. Geestelijke grootheden gaan het leven vol aan en omarmen daarbij alle vreugde, pijn en verdriet die op hun pad komen. Zelfs iets eenvoudigs als een griep zullen ze niet wegslikken, omdat zij erop vertrouwen dat alle wat gebeurt, een betekenis heeft.

In zijn gevangenschap kwam Nelson Mandela erachter dat hij vrede eerst in zichzelf moest vinden voordat hij dat aan Zuid-Afrika kon geven. Die betere wereld begint echt bij jezelf, maar dan moet je wel naar je eigen oorlog durven kijken. Hoe? Door te spiegelen. Vraag jezelf af: hoe reageer ik in stressvolle situaties? Ben je in oorlog, dan heb je nog huiswerk te doen. Probeer niet te oordelen, jezelf niet te veroordelen en accepteer juist wat er is. Vol overgave. En nog een belangrijke, leef je eigen voorbeeld. Heb je Nelson Mandela als inspiratiebron, probeer dan net als hij elke dag vreedzaam te leven. Een betere wereld begint bij jezelf, bij vrede in jezelf. Vertrouw op jezelf. Want je hebt alleen jij. Al het andere is onzeker. 

Groei begint dus met een spiegel. Eet ik wel gezond? Beweeg ik elke dag? Sluit ik vrede met anderen? Nu pas an ik zaaien.


3. "Bewateren, is loslaten”

Loslaten is voor persoonlijke of geestelijke groei even belangrijk als water voor een zaadje. Het loslaten noemen deskundigen de ‘ultieme spiritualiteit’. Nederland is het best verzekerde land. We willen zekerheid. Maar de enige zekerheid die je hebt, is dat alles verdwijnt. Al je durft te leven in onzekerheid, ben je vrij. Vrij van angst. Het betekent meer vertrouwen in het leven. Vertrouwen dat het goed is, wat er ook gebeurt. Durf los te laten. Want als je vrij bent van verwachtingen en angsten, is het leven een groot avontuur, en daarmee begint een geestelijke ontdekkingstocht. Gebruik daarbij je hart als kompas. Bij die groei bestaat er geen goed of fout. En zodra er iets moet, dan is het geen spiritualiteit meer. Geestelijke groei vraagt niet meer dan j kunt opbrengen. Je lichaam is referentie om te weten of je op jouw weg zit. Als je de voor jou passende keuzes maakt, dan heerst er vrede en rust in je lijf en in je hart. Dat voel je. Meteen.