Gespreksleiding

Gespreksleiding

blogpost image
Gesprekken. Je hebt ze de hele dag. Het ene gesprek heeft echter meer of een andere structuur en leiding nodig dan het andere. Een team heeft bij bepaalde gesprekken een gespreksleider nodig om de samenwerking en het gesprek optimaal te laten verlopen.
Dankzij inzet van een externe gespreksleider kun je een waardevolle bijdrage verwachten bij: besluitvorming. casuïstiekbespreking, het zoeken naar oplossingen of ter verkenning van wat er leeft bij de leden en visie te bepalen. Juist iemand die buiten de organisatie staat, onbevooroordeeld en onafhankelijk is, kan het groepsproces zodanig faciliteren dat er optimale resultaten behaald worden. Ook maakt een externe gespreksleider het mogelijk dat alle leden van het team mee kunnen praten en zich volop op de inhoud kunnen richten.

Voor het leiden van een overleg in jullie team kun je grofweg denken aan één van de volgende vormen:

Intervisie; Intervisie is een gestructureerd en regelmatig terugkerend overleg tussen vakgenoten, gebaseerd op het principe van halen en brengen door alle aanwezigen. Intervisie is vooral nuttig wanneer het gaat om casuïstiekbespreking, kennis en kunde delen, professionalisering, of om gezamenlijk probleemoplossingen vinden waarbij het draagvlak van alle betrokkenen nodig is. Intervisie is doelgericht en resultaatgericht.

Supervisie; Onder leiding van een supervisor wordt ingegaan op persoonlijke en werk gerelateerde vragen. Je wordt begeleidt in het reflecteren. Je onderzoekt welke vaste gedragspatronen voor problemen zorgen en je gaat oplossingsgericht op zoek naar een alternatieve manier van aanpak die voor jou werkt en waarin jij de prestaties levert die ertoe doen. Supervisie is een manier om inzichten in jouw werk op te doen en uiteindelijk beter te functioneren als professional. Een supervisie kan individueel met een supervisor plaatsvinden of in een kleine groep. Supervisie is in feite een vorm van coaching: je leert reflecteren op jouw professionele ontwikkeling.
Je kunt supervisie inzetten voor het opfrissen van kennis, om grenzen te verleggen, bewustwording en het voorkomen van werkstress.

ComCafé gebaseerd op Geweldloze Communicatie, voor een verkennend en verdiepend gesprek over een vastgesteld thema of onderwerp. Deze methode is effectief wanneer het belangrijk is om van alle teamleden te horen hoe zij denken over een bepaald onderwerp. Deze werkwijze kan worden ingezet bij visiebepaling bijvoorbeeld.

Besluitvorming, gespreksleiding bij het nemen van besluiten op basis van de behoeftes die spelen, voor het nemen van een gedragen besluit in jouw team. Voor het faciliteren van sociocratische besluitvorming, waarbij de stem van de minderheid telt, kun je binnenkort ook bij mij terecht.

Kortom; De gespreksleider is gespecialiseerd in geweldloze communicatie, intervisie en supervisie. Ook heeft zij een enthousiasmerende uitstraling wat van pas komt als u bijvoorbeeld intervisie wilt stimuleren in uw organisatie of vakgroep.
Vooraf verdiep ik mij in de inhoud en het doel van het gesprek. Tijdens het gesprek let ik niet alleen op wat er wordt gezegd, maar ook op hoe dit wordt gezegd. Ik zorg ervoor dat het gesprek soepel loopt, dat iedereen die wat wil delen aan het woord komt, dat er een klimaat heerst van luisteren en gehoord worden. En dat er, wanneer nodig, knopen worden doorgehakt waar geen van de deelnemers bezwaar tegen heeft. Omdat ik objectief naar het gesprek kijk en doelgericht ben, kan ik inschatten en inspelen op wat van belang is en wat minder. Dit bevorderd de samenwerking en vergroot de kans op succesvol resultaat.

Kunt u wel een gespreksleider gebruiken of bent u benieuwd wat een gespreksleider voor uw team kan betekenen, neem dan contact op via het contactformulier. Of bel direct op 06–2497 2611 of mail Ella: contact@evtcoaching.nl.